Ιστολόγιο

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 • How to Create Engaging YouTube Videos using Luvvoice

  ·

  How to Create Engaging YouTube Videos using Luvvoice

  As technology rapidly advances, we are fortunate enough to witness countless innovative wonders, among them is the Text-to-Speech (TTS) technology. This technology has added countless conveniences and possibilities to our lives. Today, this article will lead you on how to utilize an excellent TTS platform, Luvvoice, to create an engaging YouTube video. Firstly, let’s understand…

 • Τα 5 καλύτερα εργαλεία μετατροπής κειμένου σε ομιλία για το 2024

  ·

  Τα 5 καλύτερα εργαλεία μετατροπής κειμένου σε ομιλία για το 2024

  1. Google’s Text-to-Speech Google’s Text-to-Speech technology uses deep learning and natural language processing to convert written text into smooth, natural-sounding speech. Here’s a breakdown of its features and how it works: All in all, Google’s Text-to-Speech supports around 50 languages with hundreds of voices to choose from, mainly accessed via API, requiring some technical know-how.…

 • Luvvoice – Your Ultimate AI-Powered Text-to-Speech Solution

  ·

  Luvvoice – Η απόλυτη λύση κειμένου σε ομιλία που υποστηρίζεται από AI

  Are you tired of reading lengthy articles or struggling to find time to go through important documents? Look no further! Luvvoice is here to revolutionize the way you consume information. With our cutting-edge technology, you can now convert any text into speech effortlessly. With over 200 voices and 70 languages to choose from, Luvvoice offers…

 • TTS और यह आपके जीवन को कैसे बदलता है

  ·

  TTS और यह आपके जीवन को कैसे बदलता है

  I. TTS क्या है: टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) प्रौद्रौद्स्ट-टू-स्पीच (TTS) प्रौद्गय स्ट को प्राकृतिक ध्वनि में बदलती हैत यह एक कंप्यूटर द्वारा मानव आवाज क२ ँरा िसमें एक भाषण संश्लेषक लिखित पाठ कोण ले शब्दों में परिवर्तित करता है। मानवीय बोली की अनुकरण करने वाला पहजा ्र वोल्फगैंग वन केम्पेलेन ने 200 वर्हष वर्ााा