Ετικέτα: οι μερικώς βλέποντες

  • Πώς μπορούν τα εργαλεία μετατροπής κειμένου σε ομιλία να βοηθήσουν τα άτομα με μειωμένη όραση;

    ·

    Πώς μπορούν τα εργαλεία μετατροπής κειμένου σε ομιλία να βοηθήσουν τα άτομα με μειωμένη όραση;

    Καθένας από εμάς έχει τις δικές του προκλήσεις να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον κόσμο. Για τα άτομα με μειωμένη όραση, ο τρόπος με τον οποίο έχουν πρόσβαση και κατανοούν τις πληροφορίες είναι σημαντικά διαφορετικός από τον δικό μας. Ωστόσο, λόγω αυτού, όταν διερευνούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία μετατροπής κειμένου σε ομιλία για να τα βοηθήσουν, στην πραγματικότητα επαναπροσδιορίζουμε το εύρος της προσβάσιμης τεχνολογίας. Άτομα με…